MULTI LEVEL MARKETING  X  PYRAMIDA ČI LETADLO

 

Multilevel-marketing (MLM)  je, jak už bylo řečeno, forma síťového prodeje. Cílem je výrazné zkrácení distribučního řetězce. Výrobce či dodavatel vytváří podmínky pro samostatné podnikání nezávislých prodejců (distributorů). Ti vytvářejí prodejní síť, která je účinnější a levnější než klasický distribuční řetězec velkoskladů, velkoobchodů, maloobchodů + reklama.    

Zneužitím principu MLM vznikají tzv. pyramidy či letadla. Pyramidy a letadla jsou financovány hlavně ze vstupních poplatků a počítají s exponenciálním růstem. peníze vydělají především ti nahoře a tak čím déle letadlo nebo pyramida funguje, tím je těžší vydělat pro ty v nejspodnějších liniích. Naopak u MLM je jedno, kdy vstoupíte a u prověřené společnosti je to naopak snazší.

 

Pyramida / letadlo je tedy dlouhodobě neudržitelný a podvodný model. Každý nově příchozí člen zaplatí určitý vstupní poplatek, za který nedostane buď vůbec nic nebo produkt,  který ani zdaleka nemá hodnotu vstupní sumy. Těmito předraženými produkty se většina letadel legalizuje a pak je posouzení jen na Vás, co je ještě morální nabízet a šířit dál a co už ne. Zároveň každý člen má šanci přivést někoho dalšího, z jehož vstupního poplatku nebo z jeho koupě předraženého zboží dostane určitou provizi.

 

Několik bodů, podle nichž můžete poznat nelegální nebo neetický systém, který se za MLM spíš jen vydává.

Velký vstupní poplatek v řádech tisíců Kč.

Mlhavé a nedostatečné informace o společnosti, která produkt nabízí, stejně jako o produktu samotném.

Důležité informace jsou podmíněny vstupem do systému - / - ve slušných MLM zodpoví všechny případné otázky bez vytáček. Neurčité přísliby velkého prodejního a růstového potenciálu, mluvení o společnosti zásadně v superlativech, sice většina MLM taky používá lehký „brain-washing“, ovšem nesmí to přesáhnout určité meze. Neuškodí však ve zdravé míře, sloužící k motivování členů sítě.

Žádný produkt nebo takový, jehož cena řádově neodpovídá velikosti vstupního poplatku (např. několik knih, podíly neexistující firmy,...) -/- minimálně jeden produkt (většinou však více různých), jehož prodejem není problém pokrýt případné vstupní náklady.

 

Budoucí příjem závisí především na odměně za získávání nových členů nebo za prodej produktů stávajícím členům, méně již na prodej produktu zákazníkům, kteří se do obchodní sítě nezapojují -/- v MLM je většina peněz za prodej produktů 

- neustálé ujišťování o legálnosti, ale zároveň žádná praktická ujištění (certifikáty, IČO,...) k nahlédnutí -/- legálně fungující MLM se nemají čím tajit a na požádání Vám ukáží potřebnou dokumentaci. Společnost nemá žádnou tradici, funguje krátce -/- ano, samozřejmě i nový MLM může fungovat dobře, ale starší je větší jistota (i když menší potencionální klientela)

Průměrně 90% členů v tomto systému ve výsledku prodělá, zhruba 7 % si přijde na své (tj. vrátí se jim vstupní investice) a jen 3% na tom vydělají – a jejich výdělky bývají závratné -/- v MLM si vydělá každý aktivní a alespoň trochu schopný člen.