Kvalifikace panelů

 

Po zakoupení panelů je třeba aktivace, aby panely začaly vydělávat. K tomu jsou určeny „traffic hits“ – přemýšlejme o nich jako o bodech. Technicky vzato, BB zajišťuje návštěvnost vašich panelů, tak aby se „naplnily“ a vydělaly peníze.

Po zakoupení balíčku máte COMPLIMENTARY traffic. Získáváte tedy návštěvnost automaticky, neboli body zdarma. Totéž platí i pro panely ve "druhém kole".

 

Ke kvalifikaci panelů od třetího kola potřebujete tedy Traffic – body, a ty získáte dvěma způsoby:

 

1. Registrací aktivních členů, kteří si kupují panely a vy získáte Sales Credits - např. žlutý panel potřebuje 5.000 traffic hits – dostanete 2.500 bodů, když vámi registrovaný člen koupí žlutý panel, tzn. vždy na jeden panel potřebujete dva prodeje stejné barvy.

 

2. Můžete si koupit Traffic pack za 50 USD, který obsahuje 100.000 traffic hits pokud ho celý využíváte na kvalifikaci svých panelů.

V případě, že máte obojí, systém vždy kvalifikuje panely pomocí Sales Credits a až potom hity z balíčku.

 

 

Přibližná doba naplnění panelů

Žlutý – asi 4  týdny

Fialový – 5 – 6 týdnů

Modrý – 6 – 7 týdnů

Toto je pouze přibližná doba!!

 

Rychlost panelů je závislá na počtu návštěvnosti, kterou mají dané stránky, na kterých máte pronajatý prostor!!

Čím více návštěvnosti stránky mají, tím rychleji se panely naplní/dokončí!

 

Traffic Hits potřebný na panely

 

Žlutý 5.000

Fialový 15.000

Modrý 45.000

Zelený 135.000

Červený 405.000

Černý 1.215.000

 

Sales Credits

 

Když vámi registrovaný člověk koupí balíček, získáváte „body“ IHNED.

Když se mu kvalifikuje 2. kolo panelů, nezískáváte kredity.

Od 3. kola již získáváte kredity pokaždé, když se jeho panel naplní/ukončí.

 

Macro 2:1

 

Platí omezení ohledně využití traffic bodů z Traffic balíčku! 

Názorné video k tomuto najdete na konci!!!

Je to z toho důvodu, aby někdo nekoupil pouze 100ks žlutých panelů, které kvalifikuje koupenými body.

Toto omezení se vztahuje pouze na zakoupené body z Traffic Pack! Netýká se Sales Credits!

 

První pravidlo je 5 ze všeho až po červený panel. (černý je neomezený)

 

Kvalifikujete 5 žlutých panelů, pro další kvalifikace musíte kvalifikovat fialový panel – to vám umožní kvalifikovat další 2 žluté panely. Po 5-ti fialových tedy získáte 10 žlutých.

 

Kvalifikujtete 5 fialových panelů, pro další kvalifikaci musíte kvalifikovat modrý panel – to vám umožní kvalifikovat další 2 fialové panely. Po 5-ti modrých tedy získáte 10 fialových. Atd.

 

Prezentace Blue Package.pptx (2,2 MB)

 

Jak BANNERS BROKER funguje – popis obsahu této prezentace:

 

Výdělek v tomto systému je založen na prodeji a pronájmu webového prostoru (virtuálně).

Příklad:

Zakoupím si v Banners Broker balíček za 145 USD (tento balíček prezentuje pronajatý webový prostor s různou návštěvností)

 

Balíček za 145 USD obsahuje

Žlutý panel v ceně 10 USD

Fialový panel v ceně 30 USD

Modrý panel v ceně 90 USD

 

V ceně jakéhokoliv balíčku je vždy obsažen měsíční poplatek 15 USD

 

   Takto zakoupený balíček pouze aktivujeme a ihned vyděláváme. Každý panel k tomu, aby nám vydělával potřebuje tzv. Traffic, tedy zajištění návštěvnosti, námi virtuálně zakoupeného prostoru. Tyto Traffic jsou při zakoupení balíčku zdarma zajištěny na 2 kola, pak (tedy od 3. kola) je nutno traffic zajistit buď pomocí referalů, kteří se registrují pod Vás a z toho, že koupí např. žlutý panel, tak Vy obdržíte polovinu potřebných traffic pro Váš žlutý panel. Když seženete 2 referaly, kteří zakoupí žlutý panel, Vy budete mít pro 1 svůj žlutý panel kompletně zajištěné traffic.

 

   Jestliže nechcete referaly shánět, je možné traffic zakoupit za 50 USD měčně. Možná se Vám zdá 50 USD mnoho ,ale v porovnání kolik budete vydělávat je to zanedbatelné.

 

A teď k samotným výdělkům. Zakoupili jsme tedy již zmiňovaný balíček za 145 USD. Na konci prvního kola to bude vypadat takto, při nastavení procent na 100 (tedy reinvestice, nedostáváme peníze do e-wallet, ale rovnou další panely):

Žlutý panel v ceně 10 USD nám vydělá 20 USD což odpovídá 2 ks žlutých panelů

Fialový panel v ceně 30 USD nám vydělá 60 USD což odpovídá 2 ks fialových panelů

Modrý panel v ceně 90 USD nám vydělá 180 USD což odpovídá 2 ks modrých panelů

Celkem tedy po prvním kole vyděláme 20+60+180 = 260 USD  - nemáme zatím peníze, máme panely/ BannersBroker nám vklady vždy zdvojnásobí !!!

 

A hurá do druhého kola. Nyní máme:

2ks žlutých panelu v ceně 2x 10 USD

2ks fialových panelů v ceně 2x 30 USD

2 ks modrých panelů v ceně 2x 90 USD

 

Tady doporučuji nastavit každý panel na 50%! Tedy nezískáme z jednoho panelu dva, ale vždy jeden nový a peníze na e-wallet. Ty využijeme k zaplacení měsíčního členství, pokud již potřebujeme, koupíme traffic pack, nebo nakoupíme nové panely, tady je to již individuální a člověk si to musí trochu plánovat a malovat než bude těmi dolary tapetovat…

 

A jak to bude vypadat po druhém kole, pokud  uvažujeme, nastavení na 50%:

Ze 2ks žlutých panelů v ceně 2x 10 USD získáme: 20USD + 2 nové žluté panely do 3. kola

Ze 2ks fialových panelů v ceně 2x 30 USD získáme: 60 USD + 2 nové fialové panely do 3. kola

Ze 2 ks modrých panelů v ceně 2x 90 USD získáme 180 USD +2 nové modré panely do 3. kola

 

Co se týče doby, za jakou je panel vyčerpán a uzavřený, tak je to různé.

 

Např. u žlutého panelu se hovoří o 2-3 týdnech, ale je jisté, že Vám bude neustále na panelech přibývat zisk až do zmiňované výše (žlutý 20 USD, fialový 60 USD,....) !

 

Nastavení procent:

Jak jsem již zmínila, u každého panelu lze nastavit výdělek 100% nebo 50 %.

 

100 % nejde nic do peněženky a po zakončení se mi za vzniklý zisk koupí další panely. Panely se zdvojnásobí. Jinak řečeno, 1 zakoupený panel, při nastavení 100 % zajistí po svém ukončení nákup 2ks dalších panelů.

 

50 % polovina výdělku jde do peněženky a polovina na nákup dalšího panelu, získávám tedy hotovost a nové panely ve stejném počtu.

 

Do třetího kola již panely vstupují bez automatické kvalifikace. Je třeba zajistit návštěvnost pomocí trafficu. Vše v prezentaci Blue package, snad to dále pochopíte i bez popisu…

 

Důležité video - povinné pro všechny registrované !!!

 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=59M0Y5vqalc